Vilniaus istorija

 • file type pdf
  Vilniaus senamiesčio posesijų raidos XVI XVIII a. apžvalga.

  Bene vienas didžiausių Vilniaus istorijos tyrėju buvo J.I. Kraševskis, kurio keturių tomų knygos Vilnius nuo jo pradžios iki 1750 m.13 antras ir trečias tomai šio tyrimo požiūriu yra 11 Plg., H. Baranowski, Bibliografia Wilna, T. II: Miasto, Toruń, 2000; V. Selenis, Vilniaus istorija XIX-XX a.

  https://www.pdfsea.com/read/vilniaus-istorija_1_848696.html

 • file type pdf
  VILNIAUS APSKRITIES ADOMO MICKEVIČIAUS VIEOJI ...

  Vilniaus istoriją, bibliotekininkas galėtų pasiūlyti jums Vilniaus çinovo, inçinieriaus Antano Rimvydo Čaplinsko, 2010 m. iåleistą knygą „Vilniaus istorija: legendos ir tikrovė“. „Viliuosi, kad kol atsiras išsamesnė daugiatomė Vilniaus istorija, skaitytojams pravers manoji

  https://www.pdfsea.com/read/vilniaus-istorija_1_5efa81.html

 • file type pdf
  PASIVAIKŠČIOJIMAI PO VILNIŲ IR JO APYLINKES

  Pirmučiausia nueikime į Katedros aikštę. Čionai prasideda Vilniaus istorija. Čia išvysime nuostabių šio miesto praeities paminklų. Iš čia matyti trys kalnai, senų seniausių įvykių ir kovų liudytojai; jie nuneš jūsų mintis į tolimus laikus.

  https://www.pdfsea.com/read/vilniaus-istorija_1_3ff9ec.html

 • file type pdf
  MIESTŲ PRAEITIS 1

  Vilniaus universitetas Istorijo, fakultetass , Istorijos teorijo isr kultūros istorijo katedras , el. pašta rasac@mail.ls t . VIETOJ ĮVADO Lietuvoje da nėrr įprasta kitųa ka, idr giminiškų disciplin, atstovamų s kištis į archeologų „daržą" Todė. šil o straipsni ėmiauso tii k kolegų archeolo -

  https://www.pdfsea.com/read/vilniaus-istorija_1_015878.html

 • file type pdf
  Susipažino su Vilniaus Katedros istorija

  Susipažino su Vilniaus Katedros istorija ... Vilniaus katedra BURIALS OF RULERS In Ages. usual NV-XVI thtc main The oi at the the the burials of the in the Elisabeth of (c. the Augustus in crypt the Royal crypt and the crypt. The - bodies had reburied. It is that the reburial

  https://www.pdfsea.com/read/vilniaus-istorija_1_ebd443.html

 • file type pdf
  Lietuvos Respublikos ugniagesybos istorija

  Lietuvos Respublikos ugniagesybos istorija 1 0 7 pav. Vilniaus ugniagesių 1-oji komanda rajone, atidarytas specialaus fizinio ir profesinio parengimo kompleksas su baseinu narams mokyti. 2014 m. lapkričio 13 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo pataisas, kurios įsigaliojo nuo 2016 m.

  https://www.pdfsea.com/read/vilniaus-istorija_1_2faf25.html

 • file type pdf
  VILNIAUS UNIVERSITETAS ISTORIJOS FAKULTETAS …

  VILNIAUS UNIVERSITETAS ISTORIJOS FAKULTETAS NAUJOSIOS ISTORIJOS KATEDRA PAULIUS JARUTIS, KAROLIS BACEVIČIUS, TADAS IVANAUSKAS ... Lietuvos istorija iki 1918 m. Lietuva iki patekimo į Rusijos imperijos sudėtį buvo europinė valstybė su parlamentarizmo užuomazgomis ir 1791 gegužės 3 d. Konstitucija, todėl politinis gyvenimas tapus ...

  https://www.pdfsea.com/read/vilniaus-istorija_1_603f03.html

 • file type pdf
  VILNIAUS UNIVERSITETAS Nerijus Babinskas MOLDOVA XIV A ...

  VILNIAUS UNIVERSITETAS Nerijus Babinskas MOLDOVA XIV A. VIDURYJE – XVI A. VIDURYJE KAIP SOCIALIN ĖS STRUKT ŪROS TIPOLOGIJOS PROBLEMA MOLDOVA IN THE MIDDLE OF 14TH – MIDDLE OF 16TH CENTURIES AS A PROBLEM OF TYPOLOGY OF SOCIAL STRUCTURE Daktaro disertacijos santrauka Humanitariniai mokslai, istorija (05 H) Vilnius, 2010

  https://www.pdfsea.com/read/vilniaus-istorija_1_dfb137.html

 • Eligijus Raila, Ignotus Ignotas: Vilniaus vyskupas Ignotas ...

  Eligijus Raila, Ignotus Ignotas: Vilniaus vyskupas Ignotas Jokūbas Masals-kis, Vilnius: Aidai, 2010, 236 p. ISBN 978-9955-65-678-41 Eligijus Raila, today’s leading researcher into the Age of Enlightenment in Lithuania, has written another treatise on the issues of the era.2 In 2010,

  https://www.pdfsea.com/read/vilniaus-istorija_1_6e3389.html

 • file type pdf
  VILNIUS UNIVERSITY - VU

  Disertacija rengta 2008–2013 metais Vilniaus universitete. Mokslinis vadovas: Doc. dr. Saulius Kaubrys (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija,

  https://www.pdfsea.com/read/vilniaus-istorija_1_abbadd.html